Hvem kan deltage?

Alle børn og unge der til daglig er udfordret af kronisk sygdom og har lyst til at være en del af et univers bestående af dans, fantasi, kreativitet og kunst, er velkomne til at søge om en plads på holdet.

 

Der vil altid være mulighed for, at barnets eller den unges forældre / pårørende kan være i salen under timerne.

 

Såfremt belladeltageren ikke er selvhjulpen, er det nødvendigt, at der er en forældre eller hjælper tilstede under undervisningen.