Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater og især vores ambassadør balletmester Nikolaj Hübbe og viceballetmester Silja Schandorff har spillet en aktiv rolle i mulighederne for at få Bella Speranza fra idé til virkelighed.

 

Også fra den øvrige ledelse ved balletten har man velvilligt tilkendegivet, at teateret gerne vil være en aktiv og åben samarbejdspartner bl.a. ved at stille lokaler, kostumer og rekvisitter til rådighed og i det hele taget åbne teaterets døre op for Bella Speranza.

 

Bella Speranza ønsker at udtrykke sin store tak til balletmester Nikolaj Hübbes og viceballetmester Silja Schandorff for deres enorme støtte og inspiration under udviklingen af Bella Speranza og Det Kongelige Teater som helhed for velvilje og praktisk bistand til gennemførelsen af Bella Speranza.